Brisoleji

Opis

Brisoleji služe za zaštitu od sunca, mogu biti horizontalni, vertikalni, u obliku paravana. Koriste se kao „zid“ oko prozorskog otvora koji propušta dio jutarnje svjestlosti a štiti od jakog popodnevnog sunca. Mogu biti fiksirani, pokretni ili sa mehanizmom. Položaj brisoleja može biti horizontalan ili vertikalan u zavisnosti od želje kupca i kretanja i uticaja sunca.