Panik vrata

Opis

Jednokrilna vrata sa velikim izborom brava za protivpožarna vrata. U zavisnosti od namjene objekta razlikuju se i brave za protivpožarna vrata. U javnim zgradama sa prometom stranaka koje nisu upoznati sa načinom funkcionisanja panik vrata, koristi se rukohvat po čitavoj širini vrata što omogućava nesmetano otvaranje i u uslovima smanjene vidljivosti (dima).

Galerija