Staklene ograde

Opis

Staklene ograde predstavljaju najluksuznije ograde sa klajenim staklom. Najčešće se montiraju na terasama u kontinurianom nosaču stakla sa ili bez rukohvata. Koriste se tipski profili za nošenje stakla na francuskim balkonima.